Project Description

Sportska dvorana u Tenji

Izvođač: ZUBER d.o.o.

Isporučeni materijal:

  • AKUSTIČNE PLOČE