Project Description

Dječji vrtić Grlica Kopačevo

Izvođač: NUCLEUS d.o.o.

Isporučeni materijali za:

  • FASADNI SUSTAV
  • POKROV
  • ŽBUKE
  • SUHA GRADNJA
  • PARKET